El visor mostra les reunions dels alts càrrecs de l’administració de la Generalitat amb els grups d’interès en el període temporal que seleccioneu. També hi trobareu els regals i invitacions permesos pel Codi de conducta, que obliga els alts càrrecs a fer pública aquesta informació. Així mateix, el visor permet consultar els viatges a l’estranger del president, consellers, assessors i alts càrrecs en l’exercici de les seves funcions.

0

Reunions registrades
amb grups d'interès

153

Alts càrrecs
amb activitat registrada

Respecte de l'informació dels alts càrrecs, es mostren els càrrecs que ocupen o han ocupat en el període temporal seleccionat.


Departaments (es mostren els departaments que existeixen o han existit en funció del període seleccionat)


On viatgen els alts carrècs?

473

desplaçaments

142

destinacions


Obsequis

Els alts càrrecs han d’abstenir-se d'acceptar regals i donacions de particulars i d'entitats públiques o privades a excepció feta de les mostres no venals de cortesia i objectes commemoratius, oficials o protocol·laris que li puguin ser lliurats per raó del seu càrrec.

Darrers obsequis