El visor mostra les reunions dels alts càrrecs de l’administració de la Generalitat amb els grups d’interès en el període temporal que seleccioneu. També hi trobareu els regals i invitacions permesos pel Codi de conducta, que obliga els alts càrrecs a fer pública aquesta informació. Així mateix, el visor permet consultar els viatges a l’estranger del president, consellers, assessors i alts càrrecs en l’exercici de les seves funcions.

10.577

Reunions registrades
amb grups d'interès

175

Alts càrrecs
amb reunions registrades

Respecte de la informació dels alts càrrecs, es mostra l’últim càrrec que ocupen o han ocupat en l’última activitat registrada. Per saber si un alt càrrec està actualment en actiu i el càrrec que ocupa, accediu a Organigrames. Per conèixer el càrrec que ocupaven en un moment determinat, accediu a l’enllaç al dataset corresponent del Portal de dades obertes, al final de la pàgina, i busqueu la persona a través del cercador.


Departaments (es mostren els departaments que existeixen o han existit en funció del període seleccionat)


On viatgen els alts carrècs?

454

desplaçaments

133

destinacions


Obsequis

Els alts càrrecs han d’abstenir-se d'acceptar regals i donacions de particulars i d'entitats públiques o privades a excepció feta de les mostres no venals de cortesia i objectes commemoratius, oficials o protocol·laris que li puguin ser lliurats per raó del seu càrrec.

Darrers obsequis