El visor mostra les reunions dels alts càrrecs de l’administració de la Generalitat amb els grups d’interès en el període temporal que seleccioneu. També hi trobareu els regals i invitacions permesos pel Codi de conducta, que obliga els alts càrrecs a fer pública aquesta informació. Així mateix, el visor permet consultar els viatges a l’estranger del president, consellers, assessors i alts càrrecs en l’exercici de les seves funcions.

15.645

Reunions registrades
amb grups d'interès

282

Alts càrrecs
amb activitat registrada

Respecte de l'informació dels alts càrrecs, es mostren els càrrecs que ocupen o han ocupat en el període temporal seleccionat.


Departaments (es mostren els departaments que existeixen o han existit en funció del període seleccionat)


On viatgen els alts carrècs?

495

desplaçaments

143

destinacions


Obsequis

Els alts càrrecs han d’abstenir-se d'acceptar regals i donacions de particulars i d'entitats públiques o privades a excepció feta de les mostres no venals de cortesia i objectes commemoratius, oficials o protocol·laris que li puguin ser lliurats per raó del seu càrrec.

Darrers obsequis