vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda (06/2018 - actualmente)
Secretari d'Economia (07/2017 - 06/2018)

Viajes realizados por Pere Aragonès i Garcia