secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat (07/2018 - actualment)
secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat (07/2018 - 06/2021)
Secretària (07/2017 - 07/2018)

Invitacions rebudes per Marta Subirà i Roca
  • Hainan Institut Nacional Park
    secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat
    Reunió Consell Assessor i workshop del Hainan Tropical Raiforets National Park

    3/1/20209/1/2020